RENOP je jedným z najväčších a
najvýznamnejších protektorovacích
závodov na Slovensku s vyše
päťdesiatročnou tradíciou.
Zabezpečuje najširšiu ponuku v
protektorovaní studenou a teplou
vulkanizáciou.
Protektorovaci zavod Renop
Behúne, proces a kvalita
protektorovania sú certifikované,
výroba protektorov je
homologizovaná. Zavedený je
systém manažmentu kvality
certifikovaný podľa
STN EN ISO 9001:2008
protektory
nakladne protektory
Liptovská Teplá